瀏覽紀錄

TOP
【反詐騙】接到可疑電話該怎麼辦?提醒您「不碰不說」。聽到「訂單錯誤要操作ATM/網銀就是詐騙」!
1/1
庫存:3
  • KIRGIZİSTAN'DA DİL DURUMU KIRGIZCANIN IHYASI

  • ISBN13:9789865955700
  • 出版社:天空數位圖書
  • 作者:Mehmet Uzman(吳世曼)
  • 裝訂/頁數:平裝/166頁
  • 規格:21cm*14.8cm*1cm (高/寬/厚)
  • 版次:1
  • 出版日:2015/03/01
  • 中國圖書分類:突厥語族
定  價:NT$310元
優惠價: 95295
可得紅利積點:8 點

庫存:3

商品簡介

目次

Bu çalışma Kırgızistan’da Kırgızcanın ihyası ile ilgili alınan tedbirleri ve yapılan uygulamaları anlatmaktadır. Konu dil ihyası ve çok dillilik kuramsal çerçevesinde ele alınmıştır. “Dil ihyası” ifadesiyle, bir dilin temel iletişim aracı olarak özel ve kamusal hayatın bütün alanlarında kullanılmasını sağlayacak canlandırma faaliyetleri kastedilmektedir.Kırgızistan eski SSCB üyesi olarak uzun yıllar, Birlik’in baskın üyesi olan Rusya’nın etkisi altında kalmıştır. Buna paralel olarak da ülkede Rusça uzun yıllar kamusal hayatın (eğitim, siyaset, yönetim, bilim ve sanatın) dili olmuştur. 1991 yılında bağımsızlığını elde eden Kırgızistan’ın yöneticileri ve aydınları Rusça karşısında oldukça gerileyen dillerini tekrar canlandırmak için çeşitli tedbirler almış ve bunu uygulamaya koymuşlardır. Dil ihya çalışmaları hem zaman alıcı, hem de oldukça mâliyetli bir uğraştır. Fakat yirmi yıldan fazla süren bu çabalar neticesini vermiş ve Kırgızca yeniden kamusal hayatta yaygın kullanılan bir dil hâline gelmiştir. Fakat bu yolun henüz başlangıcıdır, daha alınacak çok mesafe bulunmaktadır.Kırgızistan bağımsızlıktan sonraki yeniden yapılanma yıllarında ulus-devlet modelini seçmiş, böylece ilk on yılda tek dillilik politikası takip etmiştir. Fakat aslında Kırgızistan, tarihsel şartlar sonucu çok etnili ve dolayısıyla çok dilli bir ülke durumundadır. Bu yüzden ilerleyen yıllarda dil siyasetini değiştirmek zorunda kalmış ve çok dillilik ve kültürlülük siyasetini uygulamaya başlamıştır.
Önsöz/Giriş/Tarihsel arka plan/Çarlık Dönemi Dil Siyaseti/Sovyetler Birliği’nde Dil Siyaseti/Rusçalaştırma/Dil İhyası/Kırgızistan’da Uygulanan Dil İhyası Programı/Rusçaya Resmî Dil Statüsü/Ulusal Dil Komisyonu/2000-2010 Programı/2004 Dil Yasası/Yöneticiler ve Devlet Dili/Devlet Çalışanları ve Devlet Dili/2014-2020 Programı/Kırgıztest/Kaçınılmaz Bir Siyaset Olarak İki Dillilik/İki Dillilik/Dil Terki/Kırgızistan’ın İki Dillilik Siyaseti/Kırgızistan’da Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük Siyaseti/Eğitim ve Dil/Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızca ve Eğitim/Kırgızistan’da Eğitim ve Dil İhyası/Nüfus ve Dil İhyası/Kırgızistan’ın Değişen Nüfus Yapısı/Dil ve Bürokrasi/Kırgızca ve İş Kagaz/Medya ve Dil/Kırgızistan’da Matbuat/Kırgızistan’da Radyo ve Televizon/İnternet/Reklamların Dili/Terimler ve Kelimeler/Kırgızistan’da Kelime Hijyeni/Terim Meselesi/İmla Meselesi/Alfabe Meselesi/Sonuç/Kaynaklar/

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。