TOP
11筆商品,1/1頁

1.無為而治:嘉靖皇帝

作者:卜鍵  出版社:草原文創  出版日:2017/08/01 裝訂:平裝

二十年不臨朝的皇帝如何還能締造出嘉靖中興嘉靖是世宗心目中期待的「嘉靖殷邦使民安居樂業」還是民間歌謠傳唱的「嘉靖者言家家皆淨而無財用也」 少年即位的朱厚熜滿懷孝心議禮諸臣主持嘉靖新政但他的執拗和殘暴又導致東廠西廠的猖獗甚至引發宮女聯手勒斃皇帝的陰謀慘案。他篤信道教無為卻又迷信誤國。他到底是一個怎麼樣的皇帝 明世宗――嘉靖皇帝是集所有矛盾於一身的明代帝王。十五歲的他與母親灑淚相別辭藩入朝毅然

定價:350元   優惠價: 9315

絕版無法訂購

2.明代平倭史實(附倭寇擾明年表)

作者:王儀  出版社:臺灣中華  出版日:2016/11/30 裝訂:平裝

1.本書以平倭史實為經緯﹐詳論明代﹑日本之外交與民間關係。 2.本書附錄重要史料:倭寇擾明年表﹑倭寇擾明時期明帝世系表﹑倭寇擾明時期日本天皇世系表。 本書以平倭史實為經緯﹐詳論明代﹑日本之外交與民間關係。 附錄:倭寇擾明年表﹑倭寇擾明時期明帝世系表﹑倭寇擾明時期日本天皇世系表

定價:397元   優惠價: 9357

庫存:2

3.明代倭寇

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  出版日:2009/03/01

第一章 序論 第二章 明朝海禁與倭寇 第三章 明代倭亂之實態 第四章 倭亂難靖之緣由 第五章 倭亂對國家社會所造成之影響 第六章 結論

定價:500元   優惠價: 9450

庫存:2

4.明辭釋義輯錄:方志編北直隸

作者:林燊祿  出版社:稻鄉  出版日:2006/02/01

本書是一本辭典式但兼含資料性質的書,從明代方志中輯錄出有關明代辭語的解釋、說明或能給予該辭語某些認識的文字。

定價:160元   優惠價: 9144

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

5.明代倭寇史料第六輯

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  出版日:2005/01/01 裝訂:精裝

中外學者研究倭寇問題者不可謂少,然因受到史料之限制,致難以窺見倭寇問題之全貌。編者有鑑於此,乃著手於台灣各地公藏之善本書中鈔錄有關之資料,其散佚日本而經閱目者亦予以蒐集。

定價:900元   優惠價: 9810

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

6.明代倭寇史料第七輯

作者:鄭梁生  出版社:文史哲  出版日:2005/01/01 裝訂:精裝

中外學者研究倭寇問題者不可謂少,然因受到史料之限制,致難以窺見倭寇問題之全貌。編者有鑑於此,乃著手於台灣各地公藏之善本書中鈔錄有關之資料,其散佚日本而經閱目者亦予以蒐集。

定價:900元   優惠價: 9810

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

7.明代倭寇史料(三)

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  出版日:1997/08/01 裝訂:精裝

倭寇乃明朝之重大外患,其寇掠行為曾與當時沿海各省數十縣居民之生命財產與官宇廨舍帶來莫大的禍害,致使當時國人畏倭如虎,聞倭色變,而閭巷小民,甚且指倭相詈罵,用噤其小兒女。有明一朝,為此用兵,戰禍連綿未嘗中斷,至萬曆末年始靖。由是可知,倭寇之為患也大矣。

定價:900元   優惠價: 9810

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

8.明代倭寇史料(四)

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  出版日:1997/08/01 裝訂:精裝

倭寇乃明朝之重大外患,其寇掠行為曾與當時沿海各省數十縣居民之生命財產與官宇廨舍帶來莫大的禍害,致使當時國人畏倭如虎,聞倭色變,而閭巷小民,甚且指倭相詈罵,用噤其小兒女。有明一朝,為此用兵,戰禍連綿未嘗中斷,至萬曆末年始靖。由是可知,倭寇之為患也大矣。

定價:900元   優惠價: 9810

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

9.明代倭寇史料(五)

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  出版日:1997/08/01 裝訂:精裝

倭寇乃明朝之重大外患,其寇掠行為曾與當時沿海各省數十縣居民之生命財產與官宇廨舍帶來莫大的禍害,致使當時國人畏倭如虎,聞倭色變,而閭巷小民,甚且指倭相詈罵,用噤其小兒女。有明一朝,為此用兵,戰禍連綿未嘗中斷,至萬曆末年始靖。由是可知,倭寇之為患也大矣。

定價:900元   優惠價: 9810

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

10.海濱大事記

作者:諸家  出版社:國史館台灣文獻館  出版日:1997/06/30

Ⅰ.諸家著 Ⅱ.臺灣省文獻委員會編印 Ⅲ.臺灣銀行經濟研究室編輯

定價:130元   優惠價: 791

庫存:2
國史館台灣文獻館促銷活動

11.元明時代東傳日本的文獻

作者:鄭樑生  出版社:文史哲  裝訂:精裝

元明時代東傳日本的文獻

定價:220元   優惠價: 9198

庫存:1