A Documentary History of Public Health in Hong Kong
A Documentary History of Public Health in Hong Kong
  • ISBN13:9789629968366
  • 出版社:香港中文大學出版社
  • 作者:Yip Ka-che、Wong Man Kong、Leung Yuen Sang
  • 裝訂/頁數:精裝/464頁
  • 規格:23cm*15cm*3cm (高/寬/厚)
  • 出版日:2019/01/11
  • 中國圖書分類:公共衛生
  • 定價:NT$1985元
  • 優惠價: 88 折 1747元
  • 庫存 > 10