TOP
【即將送完!限量贈「百樂魔擦印章」1+1】日本最強商品開發者終於出書!企劃祕技大公開!
艾揚格瑜伽:膝蓋問題輔助習練(簡體書)
滿額折

艾揚格瑜伽:膝蓋問題輔助習練(簡體書)

人民幣定價:149 元
定  價:NT$ 894 元
優惠價:87778
領券後再享91折
無庫存,下單後進貨(採購期約45個工作天)
可得紅利積點:23 點
商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
商品簡介

本書第一章從一個放鬆的站立體式開始,以膝蓋為基礎去觀察體態與身體承重方向,緊接著引入三個重要的“被動型”體式。這類被動型體式經過一定的改進,有助於身體從傷痛和疲勞中恢復。第二章提供了一個簡單的四周的膝部習練大綱。第三章針對艾揚格瑜伽的習練者給出了一個2~3 小時的序列範例。第四章介紹了一系列體式變體。艾揚格瑜伽認證教師可以將這些體式編成序列,指導有膝蓋問題的學員習練,緩解疼痛,恢復身體健康。

作者簡介

洛伊絲?斯坦伯格博士(Lois Steinberg, Ph.D.)

艾揚格瑜伽高級認證教師,擁有40余年的瑜伽習練和教學經驗,著有多本艾揚格瑜伽書籍,擅長瑜伽理療。

名人/編輯推薦

書中介紹了57個有助於緩解膝蓋問題的瑜伽體式技巧,對所講解體式進行了常見歸類,包括仰臥、坐立、站立、倒立等,並提供了簡單的四周習練大綱和長序列習練大綱。通過詳細的文字和清晰的圖片逐一解說,重點引導讀者們認真觀察、分析體式技巧,幫助瑜伽教師及瑜伽愛好者逐步學習和掌握這些體式。具體包括放鬆站立式、仰臥山式、上伸腿式、手杖式、站立手抓大腳趾式、單腿頭倒立式等。

目次

目錄

第一章 針對膝部的體式 / 1

 1. 放鬆站立體式 / 3
 2. Supta Tā?āsana(仰臥山式) / 5
 3. ?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式) / 12
 4. Da??āsana(手杖式) / 19
 5. Supta Pada?gu??hāsana(仰臥手抓大腳趾式)( 直腿) / 25
 6. Supta Pada?gu??hāsana(仰臥手抓大腳趾式)(屈腿) / 32
 7. Supta Pār?va Pada?gu??hāsana(仰臥側手抓大腳趾式)( 直腿與屈腿) / 37
 8. Anantāsana(毗濕奴式) / 42
 9. Adho Mukha ?vānāsana(下犬式) / 45
 10. Uttānāsana(強烈式) / 52
 11. Tā?āsana(山式) / 54
 12. Utthita Hasta Pādāngu??hāsana(站立手抓大腳趾式)(直腿與屈腿) / 61
 13. Pār?va Utthita Hasta Pādāngu??hāsana(側站立手抓大腳趾式)(直腿與屈腿) / 65
 14. Utthita Triko?āsana(三角伸展式) / 68
 15. Pār?vottānāsana(加強側伸展式) / 75
 16. Pariv?tta Triko?āsana(扭轉的三角伸展式) / 79
 17. Ardha Candrāsana(半月式) / 80
 18. Pariv?tta Ardha Candrāsana(扭轉的半月式) / 83
 19. Vīrabhadrāsana Ⅲ(戰士三式) / 84
 20. Prasārita Pādōttānāsana(雙角式) / 86
 21. Utka?āsana(幻椅式) / 89
 22. V?k?āsana(樹式) / 91
 23. Utthita Pār?vako?āsana(側角伸展式) / 94
 24. Vīrabhadrāsana Ⅱ(戰士二式) / 97
 25. Vīrabhadrāsana Ⅰ(戰士一式) / 100
 26. Utthita Marīchyāsana Ⅰ(站立聖馬裡奇一式) / 103
 27. Utthita Padmāsana(站立蓮花式) / 106
 28. Pariv?tta Utthita Padmāsana(站立扭轉蓮花式) / 110
 29. Utthita Eka Pāda Bhekāsana(站立單腿蛙式) / 111
 30. Utthita Eka Pāda Malāsana(站立單腿花環式) / 112
 31. Malāsana(花環式) / 113
 32. Pa?cimottānāsana(西方強烈式) / 115
 33. Jānu ?īr?āsana(膝蓋頭式) / 118
 34. Tria?ga Mukha Eka Pāda Pa?cimottānāsana(三肢面朝單腿西方強烈式) / 122
 35. Ardha Baddha Padma Pa?cimottānāsana(半蓮花西方強烈式) / 124
 36. Marīchyāsana Ⅰ(聖馬裡奇一式) / 125
 37. Upavi??a Ko?āsana(坐角式) / 126
 38. Upavi??a Ko?āsana(坐角式)/Marīchyāsana Ⅰ(聖馬裡奇一式) / 129
 39. Baddha Ko?āsana(束角式) / 130
 40. Eka Pāda Mulabandhāsana(單腳根式) / 134
 41. Bhekāsana(蛙式) / 136
 42. Vamadevāsana(聖哲渦摩提婆式) / 142
 43. Vajrāsana(雷電式) / 144
 44. Vīrāsana(英雄式) / 151
 45. Supta Vīrāsana(仰臥英雄式) / 158
 46. Adho Mukha Vīrāsana(面朝下的英雄式) / 162
 47. Svastikāsana(萬字符式) / 164
 48. Supta Svastikāsana(仰臥萬字符式) / 165
 49. Supta Baddha Ko?āsana(仰臥束角式) / 166
 50. Supta Bhadrāsana(仰臥吉祥式) / 167
 51. ?rdhva Dhanurāsana(上弓式) / 168
 52. Dwi Pāda Viparīta Da??āsana(雙腳倒手杖式)(屈膝) / 169
 53. Sālamba ?īr?āsana Ⅰ(有支撐的頭倒立一式) / 170
 54. Sālamba Sarvā?gāsana Ⅰ(有支撐的所有肢體一式) / 172
 55. Eka Pāda Sarvā?gāsana(單腿所有肢體式) / 175
 56. Setubandha Sarvā?gāsana(橋形所有肢體式) / 176
 57. ?avāsana(挺尸式) / 177

第二章 四周膝蓋習練大綱 / 179

第一周和第二周

準備:放鬆站立體式 / 182

 1. Supta Tā?āsana(仰臥山式) / 183
 2. ?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式) / 184
 3. Da??āsana(手杖式) / 185
 4. Supta Pada?gu??hāsana(仰臥手抓大腳趾式) / 186
 5. Upavi??a Ko?āsana(坐角式) / 187
 6. Marīchyāsana Ⅰ(聖馬裡奇一式)/Upavi??a Ko?āsana(坐角式) / 188
 7. Baddha Ko?āsana(束角式) / 189
 8. Bhekāsana(蛙式) / 190
 9. Vīrāsana(英雄式) / 191
 10. Da??āsana(手杖式) / 192
 11. Tā?āsana(山式) / 193
 12. ?avāsana(挺尸式) / 193

第三周和第四周

 1. Da??āsana(手杖式) / 194
 2. ?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式) / 194
 3. Supta Pada?gu??hāsana(仰臥手抓大腳趾式) / 194
 4. Tā?āsana(山式) / 195
 5. Utthita Hasta Pādāngu??hāsana (站立手抓大腳趾式)及Pār?va Utthita Hasta Pādāngu??hāsana(側站立手抓大腳趾式) / 195
 6. Adho Mukha ?vānāsana(下犬式) / 196
 7. Utthita Triko?āsana(三角伸展式) / 196
 8. Upavi??a Ko?āsana(坐角式) / 197
 9. Eka Pāda Mulabandhāsana (單腳根式) / 197
 10. Baddha Ko?āsana(束角式) / 198
 11. Vīrāsana(英雄式) / 198
 12. Da??āsana(手杖式) / 199
 13. ?avāsana(挺尸式) / 199

第三章 長序列習練 / 201

 1. Da??āsana(手杖式) / 203
 2. Supta Pada?gu??hāsana(仰臥手抓大腳趾式)(側面伸展及扭轉) / 203
 3. ?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式) / 204
 4. Ja?hara Parivartanāsana (腹部扭轉式) / 205
 5. Upavi??a Ko?āsana(坐角式) / 205
 6. Pār?va Upavi??a Ko?āsana(側坐角式) / 206
 7. Anantāsana(毗濕奴式) / 207
 8. Adho Mukha ?vānāsana(下犬式) / 208
 9. Uttānāsana(強烈式) / 208
 10. Utthita Hasta Pādāngu??hāsana(站立手抓大腳趾式)(側面伸展及扭轉) / 209
 11. Utthita Triko?āsana(三角伸展式) / 210
 12. Pariv?tta Triko?āsana(扭轉的三角伸展式) / 210
 13. Ardha Candrāsana(半月式) / 210
 14. Pār?vottānāsana(加強側伸展式) / 210
 15. Prasārita Pādōttānāsana(雙角式) / 211
 16. ?rdhva Prasārita Eka Pāda Pādāsana(上單腿伸腿式) / 211
 17. Paripūr?a Nāvāsana(全船式) / 214
 18. Ubhaya Pādāngu??hāsana(坐立手抓大腳趾式) / 215
 19. ?rdhva Mukha Pa?cimottānāsana Ⅰ(面朝上的西方強烈一式) / 216
 20. ?rdhva Mukha Pa?cimottānāsana Ⅱ(面朝上的西方強烈二式) / 217
 21. Adho Mukha ?vānāsana(下犬式) / 218
 22. Sālamba ?īr?āsana Ⅰ(有支撐的頭倒立一式) / 219
 23. Pār?va ?īr?āsana(側頭倒立式) / 219
 24. Eka Pāda ?īr?āsana(單腿頭倒立式) / 220
 25. Pār?va Eka Pāda ?īr?āsana(側單腿頭倒立式) / 221
 26. Pariv?tta Eka Pāda ?īr?āsana(扭轉的單腿頭倒立式) / 222
 27. Adho Mukha V?k?āsana(面朝下的樹式) / 223
 28. Pīnchā Mayūrāsana(單尾孔雀式) / 224
 29. Chatura?ga Da??āsana(四肢支撐式) / 225
 30. ?alabhāsana(蝗蟲式) / 226
 31. ?rdhva Mukha ?vānāsana(上犬式) / 227
 32. Dwi Pāda Viparīta Da??āsana(雙腳倒手杖式) / 228
 33. Adho Mukha ?vānāsana(下犬式) / 229
 34. Halāsana(犁式) / 229
 35. Sālamba Sarvā?gāsana Ⅰ(有支撐的所有肢體一式) / 229
 36. Eka Pāda Sarvā?gāsana(單腿所有肢體式) / 229
 37. Pār?va Eka Pāda Sarvā?gāsana(側單腿所有肢體式) / 230
 38. Supta Halāsana(雙角犁式) / 231
 39. Pār?va Halāsana(側犁式) / 232
 40. Pa?cimottānāsana(西方強烈式) / 234
 41. Pariv?tta Pa?cimottānāsana(扭轉的西方強烈式) / 234
 42. Utthita Marīchyāsana Ⅰ(站立聖馬裡奇一式) / 234
 43. Utthita Padmāsana(站立蓮花式) / 235
 44. Baddha Ko?āsana(束角式) / 235
 45. Eka Pāda Bhekāsana(單腿蛙式) / 235
 46. Vīrāsana(英雄式) / 235
 47. Da??āsana(手杖式) / 235
 48. ?avāsana(挺尸式) / 235

第四章 出泥成蓮之旅 / 237

1.?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式)至Eka Pāda Kamalāsana(單腳寬腿蓮花式)(寬腿位置) / 239

2.?rdhva Kamalāsana(向上的寬腿蓮花式)至Matsyāsana(魚式) / 241

 1. ?rdhva Prasārita Pādāsana(上伸腿式)至Eka Pāda ?rdhva Padmāsana(向上的單腳蓮花式) / 243

4.?rdhva Matsyāsana(向上的魚式)至Matsyāsana(魚式) / 244

 1. Supta Ardha Padmāsana(仰臥半蓮花式) / 246
 2. Supta Bhadrāsana(仰臥吉祥式) / 247
 3. Kamalāsana(寬腿蓮花式) / 248
 4. Padmāsana(蓮花式) / 253
 5. ?rdhva Padmāsana in ?īr?āsana(上蓮花頭倒立式) / 255
 6. ?rdhva Padmāsana in Sarvā?gāsana(上蓮花所有肢體式) / 257

附 錄 / 259

附錄Ⅰ / 261

1.1 四周膝蓋習練大綱

第一周和第二周 / 261

第三周和第四周 / 262

1.2 家庭習練大綱

第一周和第二周 / 263

第三周和第四周 / 265

附錄Ⅱ 克麗絲·羅莎的故事 / 267

索 引 / 269

致 謝 / 272

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87 778
無庫存,下單後進貨
(採購期約45個工作天)

暢銷榜

客服中心

收藏

購物車

會員專區