TOP
【即將送完!限量贈「百樂魔擦印章」1+1】日本最強商品開發者終於出書!企劃祕技大公開!
Tản mạn về Nho tự và Văn hóa Hoa Hạ
滿額折

Tản mạn về Nho tự và Văn hóa Hoa Hạ

定  價:NT$ 1035 元
領券後再享91折
無庫存,下單後進貨(到貨天數約30-45天)
可得紅利積點:31 點
商品簡介
商品簡介

T塶 giả chia t塶 phẩm ra l跩 3 phần r?rệt về Nho tự, Đạo học v?Văn chương. Mỗi một phần c?15, 12 v?11 đề t跬 kh塶 nhau v?đặc biệt nhất phải n鏙 l?15 đề t跬 đầu; mỗi đề t跬 chỉ b跣 về một chữ. V?dụ như chữ nh滱, lễ, nghĩa, hiếu, t璯, đạo, đức, th跣h v.v... Mỗi chữ như vậy, t塶 giả ph滱 t獳h ra từng bộ một để giải th獳h, dẫu l?người chưa am tường chữ H嫕 cũng c?thể h髶h dung ra được bộ ấy, chữ ấy l?nghĩa như thế n跢. Điều n輇 giống như một 獼g đồ Nho giải th獳h cho những người mới học biết c塶h viết, c塶h đọc v??nghĩa của mỗi chữ rất r?r跣g. Do vậy, d?ai c?kh?t璯h đến đ漉 hẳn cũng phải h跬 l犥g với lập luận của t塶 giả.
T塶 giả kh獼g chỉ giải th獳h ?nghĩa từng bộ, từng chữ được gh廧 lại, m?c犥 mang đưa th瘱 v跢 những điển t獳h của Khổng gi嫪, L緌 gi嫪 v?Phật gi嫪 để tạo n瘽 nhiều c漉 chuyện l?th?giữa 獼g L?v?獼g Tư, những nh滱 vật hư cấu trong s塶h. Ngo跬 ra t塶 giả cũng mượn những c漉 chuyện lịch sử, văn chương, đạo đức của Việt Nam th瘱 v跢 phần kết luận của mỗi b跬 như vậy, l跩 cho người đọc biết rằng Nho sinh n輇 vốn gốc người Việt, học H嫕 văn ở bậc Đại học, mới c?thể hiểu tường tận về những chữ viết v?điển t獳h như vậy. Nếu tự m髶h n鏙 v?tự m髶h l?luận th?chắc rằng kh獼g hay; n瘽 T塶 giả đ?lấy ch璯h m髶h ra để hỏi v?đ嫚 cho 獼g Tư, 獼g L? T滱 v?Lam Ngọc. Nếu kh獼g phải l?t塶 giả th?những người đối diện ấy l跩 sao trả lời được những c漉 hỏi như t塶 giả mong muốn?
Đến phần Đạo học, giải th獳h về T嫕h kh獼g trong thơ của Vương Duy, T塶 giả so s嫕h với T嫕h kh獼g của Phật Gi嫪, rồi truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du về "thiện căn ở tại l犥g ta", t滵 t嫕h v?v?ng? t滵 từ, t滵 bi của Bồ T嫢 Quan Thế 瀉, c壾 thấy, c壾 nghe nhị nguy瘽 v.v... thật l?tuyệt diệu. T塶 giả cũng đ?tr獳h những c漉 thơ, văn của Cụ Nguyễn Đ髶h Chiểu trong Lục V滱 Ti瘽, thơ của b?Huyện Thanh Quan, của Nguyễn C獼g Trứ, của Tản Đ?Nguyễn Khắc Hiếu, của Nguyễn Khuyến v.v... hầu hết những thơ văn Việt Nam m?chg ta được học từ thời Trung Học. T塶 giả đ?kh廩 l廩 cho th瘱 v跢 giữa những c漉 chuyện đối đ嫚 giữa 勓g Tư v?勓g L?thật l??vị.

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

外文書商品之書封,為出版社提供之樣本。實際出貨商品,以出版社所提供之現有版本為主。部份書籍,因出版社供應狀況特殊,匯率將依實際狀況做調整。

無庫存之商品,在您完成訂單程序之後,將以空運的方式為你下單調貨。為了縮短等待的時間,建議您將外文書與其他商品分開下單,以獲得最快的取貨速度,平均調貨時間為1~2個月。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:100 1035
無庫存,下單後進貨
(到貨天數約30-45天)

暢銷榜

客服中心

收藏

購物車

會員專區