TOP
瀏覽紀錄
【反詐騙】接到不明來電說:升等為「高級會員」「購物滿意度調查」,這是詐騙!請絕對「不要依照指示操作ATM或網銀」
1/1
無庫存,下單後進貨(採購期約30個工作天)
傅斯年圖書館藏古籍珍本叢刊(共三十冊)
定  價:NT$58000元
優惠價: 8851040
可得紅利積點:1531 點

無庫存,下單後進貨(採購期約30個工作天)

商品簡介

本編選錄傅斯年圖書館藏二十七種善本古籍,以明人史部著作為主,均為珍貴罕見的版本,內容包括科舉文獻、奏議公牘、地理方志、職官政書等,涵蓋社會、經濟、政治、制度、軍事、文化、地理等諸多面向,具有相當高的學術價值。全套三十冊,每部書均撰有提要,論述作者生平行略、撰述原由、內容概要及價值等。末附人名索引,收錄各書編撰者、卷內輯文作者、序跋者及手書題記者。

各冊收錄如下:

[第一冊]

視履類編二卷 (明)李同芳撰  清康熙二十四年刊本

[第二冊]

李氏世科錄五種(一) (明)李昆藏 明刊本

[第三冊]

李氏世科錄五種(二)
嘉靖十年河南鄉試錄不分卷(一)  (明)潘恩等編 明嘉靖間刊本

[第四冊]

嘉靖十年河南鄉試錄不分卷(二)
嘉靖十四年會試錄不分卷  (明)張璧等編 明嘉靖間禮部刊本
嘉靖三十七年浙江鄉試錄一卷 (明)文邦彥等編 明嘉靖間刊本

[第五冊]

萬曆三十八年登科錄不分卷  (明)吳道南等編 明萬曆間禮部刊本
崇禎三年應天府鄉試錄一卷  (明)姜曰廣等編 明崇禎間刊本
征夷雜記不分卷  (明)張瓚撰 明刊本

[第六冊]

明侍御浦竹堂先生奏議四卷附錄一卷  (明)浦鈜撰  附錄(明)楊爵撰 明萬曆十一年浦朝柱刊本

[第七冊]

御史大夫思質王公奏議存十卷(一)  (明)王忬撰 明刊本

[第八冊]

御史大夫思質王公奏議存十卷(二)
審錄山東題稿不分卷(一)  (明)陸鎮默撰 明刊本

[第九冊]

審錄山東題稿不分卷(二)
明崇禎四年兵部職方司堂稿不分卷  (明)兵部職方司編 明崇禎四年兵部職方司鈔本

[第十冊]

張侍御疏草不分卷  (明)張潑撰  明刊清增修本

[第十一冊]

沈氏世諫草不分卷(一)  (明)沈漢、沈珣撰 明天啟間刊本

[第十二冊]

沈氏世諫草不分卷(二)
銓曹奏略不分卷(一)  (明)李日宣撰 明崇禎間刊本

[第十三冊]

銓曹奏略不分卷(二)

[第十四冊]

銓曹奏略不分卷(三)
鳳翔府志存五卷(一)  (明)王江修 (明)王麒等纂 明正德十六年刊藍印本

[第十五冊]

鳳翔府志存五卷(二)
新城縣志十二卷(一)  (明)王好義修  (明)劉克儉纂  (明)張棟續修 明萬曆十三年刊四十五年續修天啟、崇禎增修本

[第十六冊]

新城縣志十二卷(二)
威茂邊防紀實二卷  (明)郭應聘撰 明刊本
靖邊一經二卷(一)  (明)李慎撰 明刊本

[第十七冊]

靖邊一經二卷(二)
皇明成化條例不分卷(一)  (明)佚名編  明鈔本

[第十八冊]

皇明成化條例不分卷(二)

[第十九冊]

皇明成化條例不分卷(三)

[第二十冊]

皇明成化條例不分卷(四)

[第二十一冊]

皇明成化條例不分卷(五)
皇明弘治條例不分卷 (一) (明)佚名編  明鈔本

[第二十二冊]

皇明弘治條例不分卷 (二)

[第二十三冊]

皇明弘治條例不分卷 (三)
三省礦防考二卷(一)  (明)劉畿編  明隆慶元年成大器刊本

[第二十四冊]

三省礦防考二卷(二)
整飭事宜存五卷  (明)鄧渼編  明天啟間刊本

[第二十五冊]

國計三議一卷  (明)李豫亨撰 明刊本
山東觀風便覽四卷(一)  (明)何起鳴修 (明)楊一魁、王圻、蹇達纂 明萬曆九年山東布政使司刊本

[第二十六冊]

山東觀風便覽四卷(二)
鳳臺紀事二卷首一卷  (明)陸世科撰  明刊本
皇明吏部志存二十五卷(一)  (明)宋啟明撰 明天啟元年自刊本

[第二十七冊]

皇明吏部志存二十五卷(二)

[第二十八冊]

皇明吏部志存二十五卷(三)

[第二十九冊]

皇明吏部志存二十五卷(四)

[第三十冊]

皇明吏部志存二十五卷(五)

附錄 人名索引

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。